Indien men tijdelijk minder mobiel is ten gevolge van vb een operatieve ingreep of een trauma is het mogelijk om voor een korte periode krukken te huren. De krukken die de verhuurfirma Revalitech verhuurd zijn allemaal verstelbaar in hoogte.

De verhuur van deze krukken gebeurt op maandbasis.

voltaKrukken